İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Öğle13:10 İkindi17:10 Akşam20:45 Yatsı22:36 İmsak03:23 Güneş05:23 İşrak06:07
Hava - Hava durumuAçık 26°C Nem %47
Türkçe
10 Zilhicce 1445 16 Haziran 2024 Pazar
10 Zilhicce 1445
İşrak
06:07
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36
İmsak
03:23
Güneş
05:23
Giriş Yap

Mirac Kandili Duası

06.02.2024    |

Hocamız, Gönül Dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan'ın Recep ayı ile birlikte muhtelif zamanlarda ve yerlerde yapmış oldukları duaları Mirac Kandili vesilesiyle istifadenize sunuyoruz.

Allahümme yâ Rabbena, yâ Rabbena, yâ Rabbe'l-âlemîn!

Allahu Teâlâ hazretleri Mi’rac Kandili gecenizi hepiniz için hayırlı, mübarek, ecirli, sevaplı, kârlı ve kazançlı eylesin. Bu mübarek günün mânevî ikramâtına, Allahu Teâlâ hazretlerinin mağfiretine, rahmetine cümlenizi nâil eylesin. İki cihan saadetine mazhar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.

Âcizâne, nâçizâne şu mübarek gecede;  Ellerimizi sana açtık:

Yâ Rabbi! Suçlarımızı, günahlarımızı afv u mağfiret eyle. Âciz nâçiz ibadetlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle yâ Rabbi! Kapından bizi boş döndürme yâ Rabbi! İbadetlerimizi yüzümüze çalma yâ Rabbi!

Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını sen bizlere ihsan eyle yâ Rabbi! Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden sana sığınıyoruz, sen bizi koru yâ Rabbi! 

Yâ Rabbi! Senin gazabından, azâbından, ikâbından senin lütfuna, keremine, ihsanına, rahmetine sığınıyoruz. Senden sana sığınıyoruz, sen bizleri affeyle yâ Rabbi!

Receb ayı senin afv u mağfiret ayındır, bizleri affeyle yâ Rabbi. Bu mübarek üç ayların hayrından, feyzinden, bereketinden istifade eden kullardan eyle yâ Rabbi! Bu ayları gafil ve cahil geçirip mahrum kalanlardan etme yâ Rabbi!

Âhirete göçmüş olan müslüman ecdâd u ceddât, akrabâ u taallükât, ahbâb u yârânımızın, sevdiklerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Biz yaşayan kullarına da tevfîkini refîk eyle yâ Rabbi! Hidayet eyle yâ Rabbi! Lütf u ihsan eyle yâ Rabbi! Yolunda daim, zikrinde kâim hayırlı kullar eyle yâ Rabbi! Şerlerden, günahlardan, haramlardan bizleri uzak eyle yâ Rabbi!

Hatimlerini indirdiğimiz şu Kitâb-ı Kerîm'in, Kur'ân-ı Hakîm'ine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasîb-i müyesser eyle yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'in şefaatine ermeyi nasip eyle yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'in senin huzurunda Mahkeme-i Kübrâ'nda davacı olduğu kullar durumuna bizi düşürme yâ Rabbi! Şikâyetçi duruma düşürme yâ Rabbi!

Kur'ân-ı Kerîm'in bilmediğimiz yerlerini okuyup ezberlememizi nasip eyle! Ahkâmını öğrenip hayatımızı Kur'an'a göre yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi! Haramlarını haram bilip korunmayı nasip eyle yâ Rabbi! Emirlerini baş tâcı edip uygulamayı, icra etmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Cümlemizin gönüllerimizdeki muratlarımızı, isteklerimizi ayrı ayrı Sen hepimizin dileklerini bilirsin, sana mâlumdur ihsan eyle yâ Rabbi!

Bizi dünyanın ve âhiretin hayırlarına erdir yâ Rabbi!

Cümlemize helal, hayırlı rızıklar ihsan eyle yâ Rabbi!

Cümlemizin vücutlarımıza sıhhat u âfiyetler ihsan eyle yâ Rabbi!

Dertlerimize devalar bahşeyle yâ Rabbi! Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle yâ Rabbi! Borçlu kardeşlerimize borçlarını ödemek nasip eyle yâ Rabbi! Kimsenin minneti altında, borcu altında bizleri bırakma yâ Rabbi!

Helal ve temiz rızıklarla merzuk eyle yâ Rabbi! Çünkü haram yendiği zaman dualar da kabul olmaz, bizi haramlardan koru yâ Rabbi! Eğer evvelce bulaştığımız günahlar ve haramlar dolayısıyla cezalarımız varsa, kaldır yâ Rabbi! Duası kabul olmayan kullar durumuna düşmekten bizi kurtar yâ Rabbi!

Yolunda daim, zikrinde kâim eyle yâ Rabbi!

Son nefeste sevdiğin bir kul olarak, abdestliyken, ibadet yolundayken, dilimiz senin zikrinle meşgulken, gözümüzden perdeler kaldırılıp cennet makamlarımız gösterilirken habîb-i edîbinin cemalini göre göre, senin rahmetine ermiş olarak, buyurun beraber diyelim;

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diyerek senin istediğin mü'min kul olma;

Ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn. "Ancak müslüman olarak ölün, başka türlü gelmeyin." dediğin şekilde, mü'minler, hakiki müslümanlar olarak ruh teslim edip huzuruna sevdiğin kul olarak gelmemizi nasip eyle yâ Rabbi!

Bizi mahşer gününde de Peygamber Efendimiz'in Livâü'l-hamd'i altında haşreyle yâ Rabbi!

Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme yâ Rabbi!

Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen bahtiyar kullarından olmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Defter divan açılıp, günahlar ortaya saçılıp mahşer halkına rezil rüsvâ olan kullardan etme yâ Rabbi!

Bi-gayri hisâb cennetine dâhil eyle yâ Rabbi!  Habîb-i edîbine komşu eyle yâ Rabbi!

Habîb-i edîbinin havz-ı kevserinden doya doya nûş etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi!

Firdevs-i Âlâ'da rıdvân-ı ekberine cümlemizi vasıl eyle yâ Rabbi!

Senin cemalini gören has kullarının zümresine, cuma günlerine mümasil günlerde senin ziyafete davet ettiğin, büyük ikramlara erdirdiğin kullarının zümresine bizleri de dahil eyle yâ Rabbi!

Dualarımızı ahsen ve etem olarak kabul eyle yâ Rabbi!

Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle yâ Rabbi! Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle yâ Rabbi! Has ümmetleri arasına cümlemizi dâhil eyle yâ Rabbi! Havz-ı Kevser'i başında Peygamber Efendimiz'e sevdiği ümmetler olarak kavuşmayı nasip eyle yâ Rabbi! O Havz-ı Kevser'den daldırıp daldırıp o mübarek kupalarla doya doya nûş etmeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi! 

Yâ Rabbe'l-âlemîn!

Vücutlarımıza sıhhatler, âfiyetler ihsan eyle! Maddî ve mânevî hastalık, ruhî ve bedenî rahatsızlıklarımıza şifalar bahşeyle yâ Rabbi! Ahlâkî zaaf ve kusurlarımızı izale eyle yâ Rabbi!

Bizi her türlü nakıslıklardan, noksanlardan, kusurlardan, hatalardan, kötü huylardan, kötü hâllerden, kötü sıfatlardan uzak, baîd, berî ve pak eyle yâ Rabbi! Pürnûr eyle yâ Rabbi! İçimizi, dışımızı pürnûr eyle yâ Rabbi! Güzel ahlâk ile sevdiğin Kur'ân-ı Kerîm ahlâkı ile bizi ahlâklandır yâ Rabbi!

Resûlulluh yolunda yürüyüp onun ahlâkını öğrenip onun ahlâkıyla ahlâklanmayı, ahlâk-ı Muhammediye ile mütehallık olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Kalbimizi takvâ ile doldur yâ Rabbi! Yakîn ile doldur yâ Rabbi! Sıdk u sadakat ile doldur yâ Rabbi! Nur ile doldur yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Bize marifetini ihsan eyle! Ârif kullar olmayı nasip eyle!

Muhabbetini, aşkını gönlümüze doldur yâ Rabbi! Şu gönül, sadece seni sevmekle vazifeli. Başka sevgilere bulaştırma yâ Rabbi! Mâsivayı gönlümüzden çıkar yâ Rabbi! Senin aşkını doldur yâ Rabbi! Sevdiğin kul eyle yâ Rabbi!

Bir kulun Allah indindeki mertebesi Allah'ın o kulunun zihnindeki mertebesi gibidir! Bizi, seni sevenlerden eyle yâ Rabbi! Seni bilenlerden eyle yâ Rabbi! Sana itaat edenlerden eyle! Son nefeste gözümüzden perdeler kaldırılınca cennetteki köşklerimiz gösterilerek Resûlullah Efendimiz'in cemâlini göre göre aşk ile şevk ile buyurun beraber diyelim:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diye diye iman-ı kâmil ile can emanetimizi sana vermeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Cenâb-ı Hak rızasını kazanmaya vesile eylesin. Rızasına uygun çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Nice nice kandilleri cümlenize erdirsin.

Ve bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-fâtiha mea's-salâvat.­

 

­

 

 

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Canlı Yayın
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Canlı Yayın
Canlı Yayın Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close