İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Öğle12:58 İkindi16:12 Akşam18:48 Yatsı20:07 İmsak05:30 Güneş06:55 İşrak07:34
Hava - Hava durumuAçık 19°C Nem %63
Türkçe
19 Rebi'ül-evvel 1445 4 Ekim 2023 Çarşamba
Giriş Yap

Mirac Kandili nasıl idrak edilmeli?

Özel Haber
Özel Haber
17.02.2023    |

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesi Mirac Kandili olarak idrak ediliyor. 

Mirac Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAS.) semaya yükselişini ifade eden gündür. Hazreti Peygamber Mir'ac gecesinde, Allah'ın (C.C.) daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce âlemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Beş vakit namaz mirac gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Mirac gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Peki bu mübarek gece nasıl idrak edilmeli?

Hocamız, Gönül Dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan, "Mirac Kandili cümleniz hakkında hayırlı ve mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri şu güzel ve kıymetli gecenin hayrından, feyzinden istifade etmeyi, hisseyâb ve hissemend ve hissedar olmayı cümlenize ve cümlemize nasip ve müyesser eylesin." duasında bulunarak şu tavsiyelerde bulunuyor: 

Tesbih namazı kılmak

Böyle mübarek gecelerde ibadet edip, namazlar kılmak, hatimler indirmek, zikirler yapmak, Kuranı Kerim okumak, dualar eylemek şahsen yapılacak şeyler. Böyle günlerde Peygamber Efendimiz (SAS) Hazretleri’nin hadisi şerifinde methettiği, çok sevaplı olduğunu bildirdiği bir tesbih namazı vardır. Üç yüz tesbihli, dört rekatlı, aşağı yukarı yarım saat falan sürer. 

Gece (teheccüd) namazı kılmak

Peygamber Hazretleri’nin miracını kutluyoruz. Geceleyin olunca, gecenin yarısı geçince, üçte biri, üçte ikisi geçince... Her gecenin, sadece bir gecenin değil. Her gecenin bir miktarı geçtikten sonra, gecenin üçte biri veya yarısı veya üçte ikisi geçtikten sonra semanın kapıları açılır.

Ne demek istiyorum? "Gece kalkın, teheccüd namazına, zikre, tesbihe, istiğfara girişin" demek istiyorum.

O zaman semanın kapıları açılır. Tevbe et. Dua et. İbadet et. Ama geceleyin dualar makbul oluyor. Göğün kapıları açılıyor. O zaman Allahu Teâlâ hazretlerinin dergâhına ibadetlerimiz, dualarımız kontrolsüz engelsiz ulaşıyor.

Bundan ne çıkartıyoruz?

Geceleri kalkın, gecenin yarısı geçince, üçte biri geçince, üçte ikisi geçince, ne zaman kalkarsanız kalkın, münasip bir zamanında, abdest alın, namaz kılın, tevbe edin, dua edin de o gecenin o mübarek vaktinden istifade edin diye söylüyoruz. Çünkü Mirac gecesi senede bir defadır ama her gecede bu devlet, bu saadet, bu imkân, bu fırsat vardır. Onun için söylüyorum.

Geceleyin ibadet etmek için akşam erken yatın. Uykunuzu alın. Teheccüde kalkmaya kendinizi alıştırın. Bu, Müzemmil sûresinde geçiyor. Başka âyetlerle Allahu Teâlâ hazretleri Peygamber Efendimiz'e tavsiye etmiş.

Ekımi's-salâte li-dulûki'ş-şemsi ilâ ğasekı'l-leyli ve kur'âne'l-fecri inne kur'âne'l-fecri kâne meşhûdâ. Ve mine'l-leyli fe-tehecced bihî nâfileten leke asâ en yeb'aseke rabbüke makâmen mahmûdâ.

Peygamber Efendimiz'i teşvik ediyor; "Geceleyin kalk, teheccüd namazı kıl, Rabbin seni Makâm-ı Mahmûd'a ulaştıracak. Onun şükrünü eda et. Onun için çalış." diyor Peygamber Efendimiz'e.

Bizim için de büyük fırsat. Gecelerin kıymetini bilin. Ömrünüzün saniyelerinin kıymetini bilin. Bu gece de açılacak. Bu gece Mirac Kandili olduğundan değil, her gece açılıyor. Ve Allahu Teâlâ hazretleri semâ-yı dünyaya nüzul eyleyip...

Ne demek, bu kelimelerin Türkçesi?

Allahu Teâlâ hazretleri en yakın semaya lütfuyla keremiyle teşrif eyleyip inip kullarına seslenir. Ama demin semâ-yı dünyanın ne kadar büyük olduğunu söyledik. Oradan seslenir:

"Yok mu benden affını isteyen? Haydi affını istesin, affedeceğim. Yok mu benden rahmetimi isteyen? Dilesin, vereceğim. Yok mu benden bir duası talebi olan? İstesin, haydi vereceğim." dediği zaman var gecenin içinde.

Eğer İsrâ ve Mirac hadisesi rüyada olsaydı, eğer bedenen olmasaydı melek niye durdursun? Bizi durdurmuyor ki; kıyameti görüyoruz, sıratı görüyoruz. Rüyada görüyoruz. O zaman insan durmuyor. Demek ki gerçek bir seyahat ki melek durduruyor. Sorgu sual soruyor. Buradan anlayın, muhterem kardeşlerim. İpuçlarından olayın büyüklüğünü anlayın. Olayı küçültmeyin. Olayın muazzamlığını anlayın diye bunları söylüyorum, okuyorum. Sahih kitaplardan söylüyorum.

Kelime-i tevhid getirmek

Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Ümmü Hâni hazretleri halası, evine gittiği, ona hadîs-i şerîfte diyor ki;

"Günde 100 defa lâ ilâhe illallah de."

Ümmü Hâni radıyallahu teâlâ anhâ'ya "Günde 100 defa lâ ilâhe illallah de. Çok sevabı var. Bundan daha büyük sevap olamaz. Ancak daha çok yaparsa birisi alabilir." diyor.

Tesbihat 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fezkürûnî ezkürküm ve'şkürûlî ve lâ tekfurûn. "Ey kullarım! Siz beni zikredin, ben de sizi o zaman zikrederim. Siz bana şükredin, küfrân-ı nimette bulunmayın." diyor.

"Zikrederseniz zikrederim." buyuruyor.

"Kul Allah'ı yalnız zikrederse Allah da kendisi zikreder. Kul Allah'ı toplulukta zikrederse Allah da daha hayırlı bir toplulukta zikreder. Kul Allah'a bir karış giderse Allah kula bir arşın gelir. Kul Allah'a yürüyerek giderse Allah kuluna koşarak gelir." diyor Peygamber Efendimiz.

Bunlar nedir? Bir şey anlatmak için söyleniyor. Yani "Senden küçücük bir gayret olursa Allah'tan çok büyük bir lütuf var." demek.

Allah seni zikredecek. Düşünebiliyor musun?

Tevbe ve istiğfar

İstiğfar varken kulda günah kalmaz; çünkü estağfirullah diyor. Allah affeder; gece affeder, gündüz affeder. Gece gündüz, Allah ğaffâru'z-zünûb, affediyor. Estağfirullah deyiver. Hatanı düşün, anla, af dile.

Estağfirullah de, "Yâ Rabbi! Ben sana güzel kulluk yapamıyorum. Çok yapmak istiyorum ama hep hata ediyorum. -Ben hep böyleyim mesela. Bana dua edin.- İyi kulluk yapmak istiyorum, her seferinde binbir türlü hata..."

Her gün sabahtan akşama kadar hata ediyoruz. Birisinin kalbini incitiyoruz. Bize estağfirullah 100 tane ne, binlerce estağfirullah dememiz lazım.

100 estağfirullah deyiver. Miraç gecesinden hatıra kalsın. Ümmü Hâni validemizden hatıra kalsın.

Salavat getirmek

Allahu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki;

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnna'llâhe ve melâiketehû yusallûne ale'n-nebiyyi. "Allah da, melekleri bile Resûlullah'a salât ediyorlar." Yâ eyyühe'llezîne âmenû. "Ey iman edenler!" Sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. "Siz de ona salât u selâm getirin."

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî câe bi'l-hakkı'l-mübîn ve erseltehû rahmeten li'l-âlemîn.

Ellezî erseltehû rahmeten li'l-âlemîn. "O Peygamber'e salât u selâm olsun ki yâ Rabbi, sen onu âlemlere rahmet olarak indirdin."

Câe bi'l-hakkı. "Bize hakkı, hakikatı getirdi." 

"Sen onu âlemlere rahmet olarak indirdin, ona salât ve selâm olsun." diyor.

100 defa deyiver. Peygamber Efendimiz'in "100 defa salât u selâm getirin." diye tavsiyesi var.

Bir insan Peygamber Efendimiz'e bir salât u selâm getirirse Allah ona 10 salât eder. 10 salavat getirirse 100 nimete mazhar olur, mükâfata mazhar olur. 30'u bu dünyaya, 70'i âhirete ait.

Zikir ve dua

Bir kez Allah dese aşk ile lisan,

Dökülür cümle günah misli hazan.

Sapır sapır günahlar dökülür. Allah Allah de. 

Sonra?

100 defa da Kulhüvallâhu ehad. En uzunu bu. Çok uzun sûre, bu kadar uzun sûre. Ne kadar uzun?

Kulhüvallâhu ehad. Allahü's-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

100 defa da onu okuyun.

Neden? Peygamber Efendimiz onu da tavsiye ediyor.

Peygamber Efendimiz'den beş tavsiye:

100 Estağfirullah.

100 Lâ ilâhe illallah.

Diyebildiğin kadar Allah Allah.

100 defa salavât-ı şerîfe.

100 Kulhüvallah.

Namaz, mü'minin miracı

es-Salâtu mîrâcü'l-mü'min. "Namaz mü'minin miracı."

Namazın bir ayakta durması var, kıyam; bir eğilmesi var, rükû; bir yere kapanması var, secde.

Bunlar gökte Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta gördüğü meleklerin Allah'a ibadet şekilleri. Her birisini biz yapıyoruz. Bazı melekler secdede, bazıları rükûda, bazıları kıyamda; öyle yapmışlar. O melekler gibi olalım diye Peygamber Efendimiz namazı bize böyle kıldırtıyor. Melekler gibi mirac ediyoruz.

Sonra, kulun Allah'a en yakın olduğu zaman nedir? Kul Allah'a ne zaman en yakın oluyor? Secdede.

Sonra, bir kul Allahu ekber diye Allah'ın divanına durduğu zaman ne oluyor?

Göğün yedi kat kapıları açılıyor. Sekiz cennetin kapıları da açılıyor. Şakır şakır, şakır şakır cennetin mübarek kapıları açıldı. İnsan Allah'ın huzuruna giriyor, Allahu ekber deyince.

Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi cennetine soksun. Allah hepinizi cehenneme atmadan cennetine soksun. Allah hepinizi sağlam müslüman eylesin. Allah hepinizi İslâm'a en güzel tarzda hizmet edenlerden eylesin. Mal cömertliği versin. Ten cömertliği versin. Can cömertliği versin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.

Mahmud Es'ad Coşan / 7 Aralık 1996 / Mirac Kandili Sohbeti

­

­

 

 

 

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Bir Haberimiz Var
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Bir Haberimiz Var
Bir Haberimiz Var Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close