İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Yatsı22:36 İmsak03:23 Güneş05:23 İşrak06:07 Öğle13:10 İkindi17:10 Akşam20:45
Hava - Hava durumuAçık 25°C Nem %47
Türkçe
11 Zilhicce 1445 16 Haziran 2024 Pazar
11 Zilhicce 1445
Akşam
20:45
Yatsı
22:36
İmsak
03:23
Güneş
05:23
İşrak
06:07
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Giriş Yap

Kadir Gecesi‘ne nasıl erişebiliriz?

Özel Haber
Özel Haber
30.03.2024    |

Kadir gecesi, Allah’ın bizlere hitap eden mesajı, hayat kılavuzumuz Kur’an’ın indirilmeye başlandığı en kıymetli ve özel vakitlerin yer aldığı gece.

Bin aydan daha hayırlı olan, Meleklerin ve Cebrail (AS)’in Rabbimizin izniyle gelecek yıla kadar olacak hikmetli her iş için yeryüzüne inmekte olduğu gece (Kadr, 97/1-4).

“O (gece) tanyeri ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)” olan gece. (Kadr, 97/5). Eski devir insanlarının uzun ömürlerinde buldukları sevap kazanma imkanının bizler için de Kadir gecesinde verildiği belirtilmekte. (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf). Bu gece, Yüce Yaratıcımız, rahmet kapılarını sonuna kadar açmakta, bizleri bir mana ziyafetine davet etmekte ve her türlü ihsanda bulunmakta. Rasûlullah (SAS) Kadir Gecesini özellikle Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde aramamızı tavsiye ederek (Müslim, “Sıyam) ; “Kadir Gecesinden mahrum olan bütün hayırdan mahrum olur.” buyurmakta. (Müsned)

Peki Kadir gecesi nasıl aranır?

1. Peygamber Efendimiz (SAS)’in terk etmediği Ramazan sünneti; itikaf ile..

İtikaf ibadeti, insanın Ramazan’ın son on gününde olduğu tahmin edilen Kadir Gecesine rastlama imkânı sunuyor. O (SAS) vefat edinceye kadar her sene Ramazan ayının son on günü girdiğinde mescitte ayrı bir bölümde, küçük bir çadırda itikâfa girer ve ‘Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.’ buyururdu. (Müslim, Sıyâm, İbni Mâce, Sıyâm, Müslim, İtikâf) Ramazan’ın son on gününde geceleri değerlendirir, ailesini ibadet için uyandırır, kendini ibadete ve tefekküre vererek büyük bir azimle Hakk’a yönelirdi ve Müslümanlara da bunu tavsiye ederdi. (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr; Müslim, İtikâf, Müslim) Ramazan gecelerini ibadetle geçirenlerin geçmiş günahlarının affolunacağını müjdelediği gibi (Buhari, Teravih) itikâfa giren kimsenin kazancını şöyle ifade etmekteydi: “O, günahlardan uzak kalır ve kendisine (hayatın içinde) tüm iyilikleri yapan kimse gibi iyilikler yazılır.” (İbn Mâce, Sıyâm) 

2. Geceyi ibadetle geçirerek

“Kim ki önemine inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Kadir)

Kadir gecesinde yapılabilecek pek çok ibadet arasında: Her zaman kılınan farz namazları cemaatle kılmak, namaz borcu olan kimse için kaza namazı kılmak, teheccüd ve tesbih namazı gibi nafile namazlar kılmak, anlamını derinlemesine düşünerek zikir çekmek, Kur’an-ı Kerim okumak, dini ilimle ve tefekkürle meşgul olmak, sadaka vermek sayılabilir. Bu ibadetlerin her biri için Peygamber Efendimiz (SAS)’in güzide hayatında örnek uygulamalar ve bizler için tavsiyeler yer alıyor.

3. Akşam namazını cemaatle kılarak

Kadir gecesi gibi bütün gecelerin ilk namazı olan akşam namazının cemaatle kılınması tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz (SAS), vakti girdikten sonra oruçlunun iftarda acele etmesi (Buhârî, savm ,Müslim, sıyâm, Tirmizî, Ebû Dâvûd) ve orucunu hurma veya tatlı bir şeyle yahut su ile açmasını tavsiye etmekte, bunu bizzat uygulayarak akşam namazını kılmadan önce birkaç hurma ile orucunu açmaktaydı (Ebû Dâvûd, “savm”, Tirmizî, İbn Mâce) Ramazan ayının son on gününde yahut tek günlerinde bir miktar iftariyelikle camide orucun kısa sürede açılmasından sonra cemaatle namaz kılmak mümkün

4. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılarak

Peygamber Efendimiz (SAS)“Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır.” (Tirmizî, Salât, Ebû Dâvûd, Salât) buyurmakta.

5. Kaza yahut nafile namazlar kılarak

Üzerinde namaz borcu olanlar için kaza namazı, diğer kimseler için nafile namazlardan mesela teheccüd ve tesbih namazı kılınması tavsiyeler arasında. Peygamber (SAS.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem (SAS.), “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur.” (Buhârî, Mevâkîtü's-Salât; Müslim, Mesâcid) buyurmakta.

Tesbih namazı gibi içinde 300 tesbih olan 4 rekâtlık bir nafile namaz kılabileceği gibi teheccüd namazı da kılabilir. Peygamber Efendimiz (SAS) kendisi teheccüd namazı kılmayı hiç terk etmediği gibi bizlere de "Kim geceleyin uyanır ve ailesini de uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, isimleri Allah'ı çok zikredenler arasında yazılır." (Ebû Davûd, Vitr). buyurmakta.

6. Kendimize ve çevremize dua ederek

Peygamber Efendimiz (SAS) Kadir gecesinde olduğunu anlayan bir kimseye, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” (Tirmizî, “Daʿavât”; İbn Mâce, “Duʿâʾ”) şeklinde dua etmesini tavsiye etmekte. Yine “Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona, ‘duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin’ diye dua eder.” (Müslim, Zikir, İbni Mâce, Menâsik) buyurarak kişinin hem kendisine-dünya ve ahireti için- hem tüm Müslümanlara dua etmesinin önemine ve faydasına vurgu yapmakta.

7. Kur’an-ı Kerim okuyarak

Peygamber Efendimiz (SAS) “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân) buyurmakta. Kur'ân-ı Kerîm'in bazı âyetlerini tekrar etmek, İhlas suresi gibi bazı sûreleri tekrar tekrar okumak tercih edilebilir. Peygamber Efendimiz (SAS) " İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir." buyurarak bizleri geceleri İhlas suresi okumaya teşvik etmekte. (Buhari, Fedailul Kur'an, Tevhid)

8. Af dileyerek, tevbe ederek, hatalardan arınıp dönüş yaparak

Allah (CC.) kul hakkı ve kendisine ortak koşulması haricinde büyük günahların affedileceğini bu gecede müjdelemekte. (Müslim, Îman) Peygamber Efendimiz (SAS) “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir) buyurmakta. Kadir gecesinde olduğunu anlayan bir kimseye, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua etmesini tavsiye etmekte. Kadir gecesi dua ve istiğfar etmenin, geçmişte yapılan hatalardan -bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek vazgeçmenin- diğer ibadetlerden öncelikli olduğunu ve güzelliğini vurgulanmakta (Tecrid-i Sarih Tercemesi).

9.  Salat-u selam; salavat getirerek

Yüce Kitabımız’da “Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât eder, övgü ve iltifatla anarlar! Ey iman edenler! Siz de ona salât-ü selam edin, 0’nun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin!” ayetiyle salavat getirmek bizlere emir ve tavsiye edilmekte (Ahzâb, 33/56) Peygamber Efendimiz (SAS) duaya ayırdığı tüm vakti salavat getirmekle geçirmek isteyen bir sahabi efendimizin sorusuna cevaben “O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.” buyurmakta.” (Tirmizî, Kıyâmet)

10. Hamd ve şükür halinde bulunarak

Âyet-i kerîmede “Hiç ölmeyen, daima diri (Hayy ve Bâkî) olan (Allah’)a güvenip dayan O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter. “(Furkân, 25/ 58) buyrulmakta. Allah’ın en sevdiği zikir olan “Sübhânallâhi velhamdülillâhi” veya “Sübhânallâhi ve bihamdihî” sözlerini söyleyerek (Müslim, Zikir); dille zikir çekerek olabileceği gibi kalben, hal yoluyla hamd ve şükür hissiyatı içinde bulunarak da olabilir denilmekte.

11. Allah’ı çokça zikrederek, dil ve gönülle zikir kelimeleri söyleyerek

Ayeti kerimede “Rabbini, içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan (hafif) bir sesle sabah ve akşam zikret/an, gafillerden olma!”(A’râf, 7/205) buyrulduğu gibi Peygamber Efendimiz (SAS) de “Yeryüzünde Allâh Allâh diyen biri var oldukça, kıyâmet kopmayacaktır.” (Müslim, Îmân) buyurmakta.

Zikir hatırlamak anlamına gelmekte, Kadir gecesinde anlamını derinlemesine düşünerek Allah lafzı (Allah), kelimeyi tevhid (la ilahe illallah), tekbir (Allahu ekber), hamd (elhamdülillah), tesbih (subhanallah), salevatı şerife (Allahümme salli ala Muhammed), tevbe istiğfar (estağfirullah el azim) kelimeleri söylenebilir. Ayrıca ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde işaret buyrulan, birkaç zikir kelimesinin topluca yer aldığı zikir cümleleri de dile ve gönle getirilebilir:

“Allahu ekber lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm”,

“Hasbünallâhi ve nimel vekil”,

“Sübhânallahi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm”,

“Sübhânallahi ve bi-hamdihî sübhânallahi'l-azîm ve bi-hamdihî estağfirullâh”

“Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber Allahu ekber ve lillâhi'l-hamd” gibi.

12. Sadaka vererek

Ayeti kerimede “Allah yolunda (mallarınızı) harcayın, kendi ellerinizle (kendinizi) tehlikeye atmayın; iyilik edin. Şüphesiz ki Allah, iyilik edenleri sever.” buyrulduğu gibi Peygamber Efendimiz (SAS) de: “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” (Buhârî, Edeb) buyurarak sadakanın tehlikelerden koruyan bir ahiret azığı olduğuna işaret etmekte. Sadaka, meleklerin bir senenin hikmetli işleri için yeryüzüne indiği Kadir gecesinde de tavsiye edilmekte.

13. Tefekkür ederek, derinlemesine düşünerek

“Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ‘birbiri ardınca gelip gitmesinde’ (ve uzayıp kısalmasında) akl-ı selîm sahipleri için (Allah’ın birliğine ve kudretine ait ibret verici) deliller vardır. (İşte) o (akl-ı selîm sahibi) kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünür, tefekkür eder (ve derler ki:) “Ey Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz, bizi ateş azabından koru.”(Ali İmran 3/190-191) ayeti uyarınca bu gecenin tefekkür ve dua ile değerlendirilmesine önem verilmekte.

14. Ailecek, ailemizi de teşvik ederek

Peygamber Efendimiz (SAS) Ramazan’ın son on gününde geceleri değerlendirir, ailesini ibadet için uyandırır, kendini ibadete ve tefekküre vererek büyük bir azimle Hakk’a yönelirdi ve Müslümanlara da bunu tavsiye ederdi. (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr; Müslim, İtikâf, Müslim, “İtikâf”). "Kim geceleyin uyanır ve ailesini de uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, isimleri Allah'ı çok zikredenler arasında yazılır." (Ebû Davûd, Vitr) buyururdu. Bu gece için çoluk çocuk önceden hazırlık yapmak teşvik edilmekte.

15. Temizlenip hazır bulunarak

Peygamber Efendimiz (SAS) Cuma ve Bayram günleri gibi camilerde tolanılan ve ibadetle geçirilen vakitlerde gusül abdesti alarak hazır bulunmakta, bizlere de bunu tavsiye etmekte. (Buhârî, Cum’a)

Bunun gibi Kadir gecesi, Bayram gecesi gibi kıymetli geceleri de temiz karşılamak tavsiye edilmekte.

 

­

 

 

 

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Canlı Yayın
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Canlı Yayın
Canlı Yayın Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close