İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İşrak06:27 Öğle13:16 İkindi17:12 Akşam20:34 Yatsı22:15 İmsak03:56 Güneş05:45
Hava - Hava durumuAçık 26°C Nem %72
Türkçe
18 Muharrem 1446 24 Temmuz 2024 Çarşamba
18 Muharrem 1446
İmsak
03:56
Güneş
05:45
İşrak
06:27
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:15
Giriş Yap

Gerçek Huzur İçin Gönderilmiş Kitap

Özel Haber
Özel Haber
06.09.2022    |

Kur’an-ı Kerim, biz insanlar için mutluluk ve huzuru sağlamak üzere Allah tarafından gönderilmiş bir kitaptır.

Kur’an’da insanın hem bugünkü hayatını hem de ölümden sonraki hayatını ilgilendiren ve insanın her iki hayatında da mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak olan bilgi ve ilkeler yer alıyor. Yüce Allah Kur’an’ın O’nun emirlerine uygun yaşamak ve aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösterici ve öğretici olduğunu belirtiyor. 

Kur’an, bu ilkelerle birlikte insan için gerekli olan konulara da yer veriyor.

Kur’an’ın ele aldığı konular, temel yaşam ilkelerinin yanı sıra dinî ve dünyevî bilgiler ve meslek alanlarını dahi içine alıyor. İnsan zihninin ulaştığı ve ulaşacağı her türlü bilginin bir öz ya da işaret olarak Kur’an’da yer aldığı biliniyor. Kur’an her şey için bir açıklama, bir doğru yol ve rahmet kaynağı ve Allah’a inananlar için bir müjde olarak indirilmiştir. 

İNANÇ

Kur’anın temel konularından ilkini inanç oluşturuyor. İnanmak, Kur’an’da söz edilen konuların temeli ve özüdür. Kur’an’da Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları anlatılır, meleklerden bahsedilir, Allah’ın insanlara peygamber ve kitap gönderdiği bildirilir. 

Dünyanın son bulacağı, bütün insanların dirilip toplanacağı zamandan ve ölümden sonraki hayatla ilgili durumlardan bahsedilir. Dünya hayatının sonunun tarif edildiği ayetlerde oldukça dikkat çekici ifadeler yer almaktadır:

“Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edil(ip ölüler diriltil)diğinde; (her) nefis (yapıp) öne sürdüğünü, (yapmayıp) bıraktığını (görüp) bilecek.” (İnfitar, 82/1-5) 

Kur’an’da, insanların dünyada yaptıkları davranışlardan ahirette hesaba çekilecekleri, bu hesabın sonunda Cennete veya Cehenneme gönderilecekleri de bildirilmektedir.

İBADET

Kur’an-ı Kerim’de insanın yapması gereken ibadetler belirtilir. Bu ibadetlerin nasıl yerine getirileceği ana hatlarıyla açıklanır. Allah’a inanan ve O’nun hoşnutluğunu kazanmak üzere ibadetlerini yerine getirenlerin ahirette kurtuluşa erecekleri belirtilir. İnsanın ggelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat etmesi emir buyrulur.

İman edip de gerekli ibadet ve uygun hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiyede iyiyi, doğruyu ve Allah’ın birliğini; sabrı tavsiyede ise ibadetlere devama, içimizde kötülüğü emreden benliğe uymamaya ve dünyada karşılaştığımız zorluklara katlanmaya yönelik bir öğüt vardır. (Asr, 103/1-3) Kur’an, bunlar ve benzeri ayetlerle insanı Allah’a ibadet etmeye çağırmaktadır.

AHLAK

Kur’an-ı Kerim’de ahlakla ilgili birçok ilke yer alır. Kur’an-ı Kerim’de Allah (CC.), inananlara seslenmekte, Allah korkusu içinde doğru söylemek öğütlenmekte.

“Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru (ve hassas) terazi ile tartın.” denilmekte, bunun daha hayırlı, sonu da daha güzel olduğu açıklanmaktadır. “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme!” buyrulmaktadır. Kulağın, gözün ve gönlün; hepsinin ardına düşülen bilgiden sorumlu olduğu vurgulanmaktadır. 

Kur’an’da insanların birbirleriyle ilişkilerinde adaleti gözetmeleri, birbirlerine iyilikte bulunmaları, akrabalarına yardımcı olmaları emredilmekte; kötü olan davranışları yapmaları da yasaklanmaktadır. 

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı vermeyi emreder; ahlâksızlığı/hayasızlığı, fenâlığı, zulmü/azgınlığı yasaklar.” Buyrulduktan sonra Allah’ın iyice anlayarak uygulanmak üzere öğüt verdiği açıklanır (Nahl, 16/90) 

İslam dini, iyi ve güzel ahlaka büyük önem verir ve bunu toplumun her kesiminde yerleştirmeyi amaç edinir. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim, pek çok ayetinde ahlak ilkelerinden bahsetmekte, insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmektedir. Kur’an’ı bize anlatan ve açıklayan Peygamber Efendimiz (SAS) de gönderiliş sebebinin güzel ahlakı tamamlamak olduğunu ifade eder.

Kur’an da Peygamber Efendimiz (SAS) hakkında “Sen, pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlâk üzerindesin” buyrulur. (Kalem, 68/3)

VAROLUŞ VE VARLIKLAR

Kur’an-ı Kerim’de tüm yaratılanlar, alemler ve onların varoluşları, yaratılışları, birtakım özellikleri ile ilgili bilgiler de yer alır. Allah Teala’nın gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmet ile yarattığı, insanlara ayrı ayrı ve güzel şekiller verdiği ve dönüşün ancak O’na olduğu belirtilir.

 Kur’an-ı Kerim, bazı varlıkların yaratılışlarına ve birtakım özelliklerine dikkat çekmekte; insanların bundan ibret almalarını, varoluş sebebi üzerine düşünmelerini ve her şeyin yaratıcısı ve Rabbi olan Allahü Teâlâ’nın sonsuz güç sahibi olduğunu kavramalarını istemektedir.

Yeryüzününün Allah tarafından bir beşik, dağların yeri dengede tutan birer kazık yapıldığı ifade edilmekte, “yapmadık mı?” şeklinde okuyucuda dikkat uyandıran bir ifade tarzı kullanılmaktadır. 

İnsanı ve varlıkları çift çift yarattığı, uykunun bir dinlenme, gecenin sessizlik için bir örtü kılındığı belirtilmektedir. Gündüzün geçim kazanma vakti yapıldığı, üstümüze yedi sağlam gök kurulduğu, yedi kat gökte parıl parıl parlayan bir kandil  olarak güneşin asıldığı anlatılmaktadır.

Yalnızca yeryüzü ve gökyüzü değil ağaçlar, bitkiler, bulutlar da Kur’an-ı Kerim’de ibretlik olarak ismi geçen varlıklar arasındadır. Tanelerin, bitkilerin ve ağaçların, sarmaş dolaş olmuş bahçelerin yetişmesi için yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirildiği adeta canlandırılarak anlatılmaktadır. 

İnsanın varoluş sürecine dair şu ayetler ne kadar dikkat çekicidir:

“(Allah,) sizi bir tek nefisten yarattı, sonra onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size (deve, inek, koyun, keçi gibi) hayvanlardan sekiz çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında; üç karanlık içinde (nutfeden başlayarak) bir yaratıştan öbür yaratışa (geçirerek) yaratıp duruyor. İşte ancak bu(nları yapan) Allah, Rabbinizdir (başkası değil). Mülk O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.” (Zümer, 39/6) 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu tür ayetleri, ilim adamlarını araştırma ve incelemeye yöneltmiş, bazı buluş ve keşiflerde yol gösterici olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in amaçlarından birisi de insanların ufkunu açmak, Allah Teâlâ’nın verdiği akıl, duygu ve yeteneklerle varlıkların özelliklerini kavrayıp onlardan en verimli şekilde faydalanmasını sağlamaktır.

İNSAN İLİŞKİLERİ

Kur’an, insanların birbirlerine adaletli, dürüst ve saygılı davranmalarını; birbirlerinin haklarını gözetmelerini, birbirlerine iyiliği tavsiye etmelerini emreder. Kur’an’da herkesi iyiliğe ve doğruluğa çağıran, uygun davranışlara ve ibadetlere yönlendiren, kötülüklerden sakındıran bir insanın ve bu insanlardan oluşan topluluğun kurtuluşa ereceği müjdelenir. 

Kur’an; insanlar arasında adaletin sağlanması, barışın ve güvenin korunması için gayret edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Kur’an’da, insanların ticaret yürütürken karşılıklı memnuniyet ve hoşnutluk gözetmeleri, mal edinirken haksız yollara başvurmamaları hakkında öğütler yer alır. 

İnsanların kendi canlarının da Allah tarafından kendilerine sonra almak üzere verildiği, insanın canına ve malına sahip çıkma sorumluluğu olduğu hatırlatılmaktadır.  

“Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” denilmektedir. (Maide, 5/32) 

Kur’an’ın ilkelerine uyan kimselerin oluşturduğu toplumda adalet, güven, huzur ve mutluluk yaygınlaşır. 

İnsan zihninin ulaştığı ve ulaşacağı her türlü bilginin bir öz ya da işaret olarak Kur’an’da yer aldığı bilinmektedir. Kur’an her şey için bir açıklama, bir doğru yol ve rahmet kaynağı ve Allah’a inananlar için bir müjde olarak indirilmiştir. 

Kur’an bu açıdan incelendiğinde:

- Allah’ın eski sözü olan kitapların asli bölümlerinden, hikayelerin,

- Fıkıh, usul, dil ve edebiyat, tarih, eğitim ve terbiye, tasavvuf gibi dini alanların,

- Tıp, cedel, astronomi, mühendislik, işlem, astronomi ilimlerinin,

- Terzilik, demircilik, ipekçilik, dokumacılık, çiftçilik, denizcilik, atıcılık gibi çeşitli mesleklere dair temel bilgilerin de Kur’an-ı Kerim’de  bulunduğu görülmektedir.

­

 

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan Canlı Yayın
Dua Vakti
AKRA CANLI
 / 
player image icon close icon
AKRA CANLI
Dua Vakti
Dua Vakti Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close