İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Yatsı19:10 İmsak06:36 Güneş08:06 İşrak08:50 Öğle13:00 İkindi15:22 Akşam17:44
Hava - Hava durumuÇok Bulutlu 12°C Nem %87
Türkçe
23 Cemaziyelevvel 1445 5 Aralık 2023 Salı
23 Cemaziyelevvel 1445
Akşam
17:44
Yatsı
19:10
İmsak
06:38
Güneş
08:08
İşrak
08:50
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Giriş Yap

AKRA‘da Mahmud Es‘ad Coşan 1445 YÂD Özel Yayını

28.08.2023    |

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan doğumlarının 88. yılında, Hicri 13 Safer 1445, Miladi 29 Ağustos 2023 Salı günü özel programlarla yâd ediliyor.

Hocamız, hicrî 13 Safer 1357 miladi 14 Nisan 1938 tarihinde, Çanakkale’nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım’dır. Hz. Hüseyin Efendimizin soyundan olan dedeleri Buhara’dan gelip Çanakkale’ye yerleşmişlerdir.

İlköğrenimini Eminönü Vezneciler İlkokulu’nda, 1950 yılında tamamladı. Bu dönemde âlim ve âriflerinden Serezli Hasib ve Abdülaziz Bekkine Efendilerle tanıştı. Sohbet meclislerine devam etti.

Orta ve liseyi Vefa Lisesi’nde 1956 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü’nü 1960 yılında bitirdi. Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ve Türk-İslâm Sanatı sertifikaları aldı.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Klasik-Dînî Türkçe Metinler Kürsüsü’nde asistanlığı devam ederken fakülte yayın komisyonunda iki yıl sekreterlik yaptı.

1965 yılında “XV. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri”  adlı çalışmasıyla doktora,

1972 yılında “Hacı Bektaş Velî ve Makâlât” adlı tezi ile doçentlik,

1982 yılında “Matbaacı İbrâhim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye” adlı teziyle profesör unvanını aldı.

Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın hayatı ile ilgili özel haberi ayrıntılarıyla buradan okuyabilirsiniz.

MAHMUD ES’AD COŞAN YÂD GÜNÜ ÖZEL YAYIN AKIŞI - 28 AĞUSTOS 2023 SALI - TSİ.

00.00 Yâd Günü Özel Programı

Mahmud Es’ad Coşan Hocamız’ın öncü olduğu sosyal çalışmalar anlatılıyor.

03.00 Hadisler Deryası
Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan’ın  03 Şubat 1990 tarihinde yaptığı “Gönül Zenginliği” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

03.45 Akra Mercek

Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın hayatı ve hizmet anlayışı anlatılıyor.

05.10 Yâd Günü Özel Programı

Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın eserlerinde Sırat-ı Müstakim Üzere Olmak” konusundaki görüşleri anlatılıyor.

07.00 Yâd Günü Özel Programı

Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın öncülük ettiği sosyal çalışmalar anlatılıyor.

07.30 Ummandan İnciler

M. Zâhid Kotku Hocamızın “Allahın Sevdiği Kulların Özellikleri, Allah ve Resulünü Sevmek” konulu sohbeti yayına geliyor.

09.30 Günün Sohbeti

Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın 4 Şubat 1994 tarihinde kendi hayatını anlattığı sohbet dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

10.00 İlim Adamları Anlatıyor

Dr. Mahmut Tokaç,  'Mahmud Es’ad Coşan ve Sağlığa Bakışı' konusunu anlatıyor

10.15 Yâd Günü Özel Programı

Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın öncülük ettiği sosyal çalışmalar anlatılıyor.

11.00 Belgesel

Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın hayatı detaylı şekilde anlatılıyor.

12.00 İlim Adamları Anlatıyor

Merhum İktisatçı Sabahattin Zaim; "Aksiyoner Bir Lider Olarak Mahmud Es’ad Coşan ve İslâm birliği" üzerine çalışmalarını anlatıyor.

13.15 Yâd Günü Özel Programı

Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın öncü olduğu sosyal çalışmalardan örnekler anlatılıyor.

14.15 İlim Adamları Anlatıyor

Prof. Dr. Ahmet Şekerci, "Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın Düşüncesinde İnsan ve Eğitimi" konusunu anlatıyor

15.00 Hadisler Deryası

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan'ın 03 Şubat 1990 tarihinde yaptığı “Gönül Zenginliği” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

15.40 İlim Adamları Anlatıyor

Prof. Dr. Mustafa Uzun, bir akademisyen olarak Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın ilmi eğitimi ve uzman olduğu ilim dallarındaki yetkinliğini anlatıyor.

16.00 Akra Mercek

Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın hayatı ve hizmet anlayışı anlatılıyor.

16.10 Sırça Köşk Yâd Özel

Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın hayatından ve eserlerinden örnekler verilerek Kur’an ve Sünnete verdiği değer anlatılıyor ve sevdiği eserler çalınıyor.

17.30 İlim Adamları Anlatıyor

Prof. Dr. Celal Türer, "Mahmud Es’ad Coşan ve Ahlak Anlayışı" konusunu anlatıyor

18.00 Ummandan İnciler

18.45 Günün Sohbeti

19.10 İlim Adamları Anlatıyor

Prof. Dr. Hüseyin Çelik,  "Mahmud Es’ad Coşan'a Göre Kur'an ve Sünnet İlişkisi" konusunu anlatıyor

19.30 Yâd Günü Özel Programı

Mahmud Es’ad Coşan Hocamız’ın öncü olduğu sosyal çalışmalar anlatılıyor.

20.30 İlim Adamları Anlatıyor

Prof. Dr. Ahmet Şekerci, "Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın Düşüncesinde İnsan ve Eğitimi" konusunu anlatıyor

21.00  Yâd Günü Özel Sohbeti

Mahmud Es’ad Coşan Hocamız’ın 10 Şubat 1981 tarihinde yaptıkları "Hayatın Gayesi" konulu sohbeti istifadenize sunuluyor.

22.00 YÂD GÜNÜ HATİM PROGRAMI

Mahmud Es'ad Coşan Sempozyumu çerçevesinde hocamızın dünyaya geldiği Ahmetçe Köyünde gerçekleştirilecek olan anma programında yapılacak olan hatim duası yayına gelecek.

23.10 Belgesel

Mahmud Es'ad Coşan Hocamızın hayatı detaylı şekilde anlatılıyor.

00.00 İlim Adamları Anlatıyor

Prof. Dr. Osman Türer, Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın tasavvuf kültürüne katkısını anlatıyor.

Ayrıca sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan YÂD özel programlarını buradan dinleyebilirsiniz.

AKRA

 

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Canlı Yayın
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Canlı Yayın
Canlı Yayın Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close