İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Öğle13:15 İkindi17:13 Akşam20:41 Yatsı22:26 İmsak03:43 Güneş05:37 İşrak06:20
Hava - Hava durumuAz Bulutlu 26°C Nem %71
Türkçe
9 Muharrem 1446 15 Temmuz 2024 Pazartesi
9 Muharrem 1446
İşrak
06:20
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:26
İmsak
03:43
Güneş
05:37
Giriş Yap

­Çanakkale’de Mahmud Es’ad Coşan Sempozyumu gerçekleşti

Özel Haber
Özel Haber
28.08.2023    |

İlmî, irfânî, akademik, sosyal ve kültürel çalışmaları ile geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan; başta “Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât” olmak üzere birçok eseri bulunan Mahmud Esad Coşan’ı yâd etmek üzere, kendisinin dünyaya geldiği Çanakkalede bir sempozyum düzenlendi.

Doğumlarının hicri 88. yıl dönümü vesilesiyle açılışı 27 Ağustos Pazar sabahı Gelibolu Azepler Namazgâhı’nda yapılan sempozyumun oturumları Çanakkalede icra edilirken, hatim duasının da yapılacağı Yâd özel programı ise 29 Ağustos Salı Çanakkalenin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde gerçekleştirilecek.

Geniş katılımlı sempozyum

28 Ağustos 2023 Pazartesi Çanakkale’deki Kongre Merkezinde gün boyunca devam eden sempozyumun açılış panelinde Prof. Dr. Mustafa Uzun, Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Osman Türer ve Prof. Dr. Ali Yılmaz, farklı yönleriyle Mahmud Es’ad Coşan hocamızı anlattılar.

Açılış panelinin oturum başkanlığını yapan Prof. Dr. Mustafa Uzun, Mahmud Es’ad Coşan’ın insan yetiştiren yönüne vurgu yaparak kendisinin bir dava adamı olduğunu belirtti. Uzun, “Türkçeyi bu kadar iyi kullanan ve Arapçayı çok iyi bilen biri olarak hocamız bir Kur’an meali hazırlasaydı nasıl olurdu diye düşündüm ancak nasip diğer eserleri oldu” dedi.

Açılış Panelini izlemek için:

İlk bölümde konuşan Yusuf Kaplan ise Mahmud Es'ad Coşan'ın, yayınladığı İlim ve Sanat Dergisinin özel bir önemi olduğunu bu adımın İslam'ın entelektüel damarı canlandırmasına katkı sağladığını belirtti. Kaplan ayrıca Es'ad Coşan'ın; Ehl-i Sünnet ve Sünnet-i seniyye vurgusu ile birlikte 'Kur'an asıldır, Sünnet usuldür’ sözünün oldukça manidar olduğunu dile getirdi. Es'ad Coşan'ın öncü bir kuşak yetişmesi için çalıştığını hatırlattı.

57 akademisyenin tebliğleri ile icra edilen, eş zamanlı 4 oturumla farklı salonlarda gerçekleştirilen sunumlarda, Mahmud Es’ad Coşan’ın ilmî, stratejik, dînî, sosyal, siyasî ve akademik çalışmaları değerlendirildi.

1. Oturum

Birinci oturumda konuşan Prof. Dr. Celal Türer, “Teori-Pratik İlişkisi Bağlamında Rûhânî Dönüşüm; Mahmud Es’ad Coşan'ın Ahlâk Anlayışı” başlıklı sunumunda Mahmud Es’ad Coşan’ın insanın yetkinleşmesini ahlâk deneyimleri üzerinden değerlendiren yaklaşım üzerinde durdu. Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, “Es’ad Coşan’ın Sosyal ve Siyasal Projesi” başlıklı tebliğinde, hocamızın cemiyetin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine yönelik çabası sebebiyle üniversiteden erken emekliye ayrıldığını, akademisyen kimliğinin yanı sıra sohbetleri, eserleri, yayıncılık çalışmaları ile toplumun tüm katmanlarına hitap ettiğini vurguladı.

İlk oturumun bir diğer konuşmacısı olan Dr. Avukat Kemal Ataman, “Bir Stratejisyen Olarak Mahmud Es’ad Coşan” başlıklı sunumunda, kendisinin eğitimden ticarete, ilimden sanata, aileden devlete, insandan çevreye, sanayiden teknolojiye, turizmden spora, sağlıklı yaşamdan kişisel gelişime, kültürden iletişime, güzel ahlâktan salih amellere geniş bir yelpazede özgün düşünceler, planlar, yöntemler ve stratejiler ortaya koyduğunu belirtti.

1. Oturumu izlemek için:

“İskenderpaşa ve Mahmud Esad Coşan’ın Kültürel Mirası” üzerine tebliğde bulunan Prof. Dr. Emin Yaşar Demirci; Coşan’ı farklı ve önemli kılan hususun, kendisinin devraldığı geleneği istikamet üzerinde yenilenerek günümüze ulaşmasını sağlamış olmak olduğunu belitti. Es’ad Coşan’ın eserleri ve tecrübelerinin günümüz dünyasında değişime uğramış tüm yapılar için yol gösterici olacağını vurguladı.

İlk oturumun eş zamanlı olarak devam eden diğer oturumlarında; Prof. Dr. Gürkan Öztürk, “Mahmud Es’ad Coşan’ın Zihinsel Berraklığı ve Söylemlerinin Netliği”; Dr. Murat Ayar, “Mahmud Es’ad Coşan’ı Ahlaki Değerlerle Okumak”;  Dr. Mahmut Tokaç, “Mahmud Es’ad Coşan’ın Sağlığa Bakışı”;  Prof. Dr. Bekir Kayacan, “Modern Çevrecilik Anlayışı”;  Dr. Mimar Mustafa Tutar, “Mahmud Es’ad Coşan’ın Kültür Sanat, Mimarlık Yaklaşımı ve Tavsiyeleri”; Dr. Mustafa Yılmaz, “Mahmud Es’ad Coşan’ın Eser ve Sohbetlerinde Üslup, Dil ve Anlatım”;  Cihat Demirci, “İslam Mecmuası Başmakalelerinin Analizi”; konularında tebliğlerini sundular.

2. Oturum

Sempozyumun ikinci oturumunda ağırlıklı olarak Mahmud Es’ad Coşan’ın eserleri üzerinde duruldu.

2. Oturumu izlemek için:

Prof. Dr. Ahmet Ögke, Hacı Bektâş-ı Velî, Bektâşîlik ve Makâlât; Prof. Dr., Ali Öztürk, “Hatiboğlu Muhammed”; Prof. Dr. Doğan Kaplan, “Mahmud Es’ad Coşan’ın Alevîlik-Bektâşîlik Çalışmalarına Akademik Katkıları”;  Dr. İsmail Taş, “Makâlât ve Bahrü’l-hakâik” eserleri üzerlerine sunumlar yaptı.

İkinci oturumun diğer salonlarında da “Edebiyat ve Kültür Tarihçisi Kimliğiyle Mahmud Es’ad Coşan”, “Mahmud Es’ad Coşan’da Türkçe Hassasiyeti”;, “Görüntülü ve Sözlü Hadis Şerh Edebiyatı”,  gibi bazı konularda tebliğler sunuldu.

3. Oturum

Sempozyumun üçüncü oturumunda, Dr. Ömer Dilmen, “Mahmud Es'ad Coşan'ın Üstlendiği Tasavvufî Misyon” konusuna değinirken,  Doç. Dr. Hamdi Kızıler, “Gelenekten Geleceğe Tasavvuf” Anlayışı”;  Prof. Dr. Mustafa Şentürk, “Kur’an ve Tefsir Anlayışı”;  Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Kur’an-Sünnet İlişkisi”;  Prof. Dr. Ahmet Erhan Şekerci, “Mahmud Es’ad Coşan Düşüncesinde İnsan ve Eğitimi”;  Prof. Dr. Tahir Yaren, “Tefekkür” üzerine tebliğlerde bulunurken Özbekistan İlimler Akademisi’nden Doç. Dr. Şerzadhan Mahmud, “Mahmud Es’ad Coşan’ın Tarih Görüşü”;  Mirza Kencebek, “Es'ad Coşan’ın Âlemşümûl Düşünceleri ve Özbek Tasavvufî Öğretisindeki Rolü”;  Prof. Dr. Nadirhan Hasan, “Es’ad Coşan’ın Özbek Türkçesi’ne Yapılan Kitap Tercümeleri ve Etkileri” başlıklarında sunumlar yaptı.