İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
Akşam20:46 Yatsı22:38 İmsak03:24 Güneş05:25 İşrak06:08 Öğle13:11 İkindi17:11
Hava - Hava durumuAçık 28°C Nem %41
Türkçe
17 Zilhicce 1445 23 Haziran 2024 Pazar
17 Zilhicce 1445
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38
İmsak
03:24
Güneş
05:25
İşrak
06:08
Öğle
13:11
Giriş Yap

İnsanlığın kurtuluşu son mesajda

Özel Haber
Özel Haber
12.10.2023    |

Gerçek huzur ve kurtuluş için gönderilen, en güncel mesaj olan, Kur'an-ı Kerim, indirildiği andan bugüne güncelliğini ve evrenselliğini koruyarak tüm insanlığı kucaklıyor.

Sesli Dinlemek İçin:

Kur’ân-ı Kerîm; yeri göğü yaratan, insanları ve diğer varlıkları var eden, âlemlerin Rabbi olan, “Allah-u Teàlâ Hazretleri'nin ilahi sözü; “kelâm-ı kadîmi.

Kur’ân-ı Kerîm, en muazzam lütuf, ikram ve büyük bir nimet.

Hocamız, Gönül Dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan; Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i “Allah kelâmı”, “Rabbü’l-âlemîn’in” seçkin peygamberi “Resûlü Muhammed Mustafa’sına (SAS) ilahî vahyi”; “Yaradan’dan, yaratılanlara hitap”, “mesaj, zikir, hatırlatma, tebliğ, beyan, irşâd, ikaz, ihtar, emir, nûr” sıfatlarıyla tanımlar.

“Yaratan rabbinin adıyla oku!” (Alak, 96/1) âyetiyle feyizler yaymaya başlayan söz, fikir, iman, ilim, irfan ve hidâyet menbaı”, kaynağı, pınarıdır Kur’ân-ı Kerîm. “Kur’ân,  Cebrâil (AS)’ın indirdiği, Cenâb-ı Hak katından (seçkin peygamberi) Muhammed-i Mustafâsına (SAS) inzal eylediği en mukaddes kitabı ve insanlığa en sonuncu ve en sağlam hitabıdır”

Kur'ân-ı Kerîm bir harfi dahi değişmeksizin indiği zamandan günümüze aynen elimizdedir.

Kur’ân-ı Kerîm insanlığın kurtarıcısıdır

Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikâyeleri; bizden sonra dünyanın ve insanların başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir.

Mahmud Es’ad Coşan, tüm bu özelliklerinden dolayı ilâhî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm’i “insanlığın kurtarıcısı” olarak nitelendirir. O’na göre “İslâm'ın korunması”, inancın farklı yollara sapmaması, “fikirlerin dağılmaması” Kur’ân-ı Kerîm sayesindedir; Kur’ân-ı Kerîm ile mümkündür. İnsanlar Kur’ân-ı Kerîm’e sarıldığı zaman gerçekleşir.

“O (Kur’ân-ı Kerîm), cennetin nasıl kazanılacağını, cehennemden nasıl kurtulunacağını kesin çizgilerle beyan eder.” Allah-u Teàlâ Hazretleri, onu terkeden, doğru yolu onun dışında arayanı, Hak yoldan sapanı, sapkınlık halinde bırakır. “Ona sırt çevireni, cehenneme düşürür.” “Onu rehber edineni de, cennete götürür”. 

Kur’ân-ı Kerîm “Onu öğrenen, öğreten, onun ahkâmını (hükümlerini) uygulayan kimseye delil (rehber ve kılavuz) olup cennete sevkedecektir.”  Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (SAS) bizzat kendisi böyle vaad etmiştir.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’ân 13, 2907 H.) 

Yine çeşitli âyeti kerime ve hadîs-i şeriflerde beyan edildiği üzere “Kur’ân-ı Kerîm zenginliktir, hazinedir.

Rehber ve kılavuzdur. (Bakara, 2/185)

Deva ve şifâdır (İsra, 17/82). Şefaati makbul bir şefaatçidir. (Müslim, Müsafirun, 252) Kur’ân-ı Kerîm “Allah katında yerler ve göklerden ve onların içindeki tüm varlıklardan daha sevgili ve daha sevimlidir”.

O hidâyet güneşidir, kurtuluş vesilesidir. O başlara tâc, dertlilere ilâçtır. Gözlere nûr, gönüllere sürûrdur.

“Hayatı boyunca Kur’ân’a uyan kişi Peygamber Efendimiz (SAS)’in kılavuzluğuyla Cennet’e gidecektir. Kur’ân’ı “bilen ileriye gider, maddeten ve mânen yüksek derecelere yükselir. Onu uygulayan Allah'ın rızasına erer, büyük mükâfatlar kazanır. Onunla hükmeden adâletle hükmetmiş olur. Adâlet işlemiş olur. Ona sımsıkı sarılan fitnelerden korunur ve kurtulur. O’nda derinleşen, ulûm-u evvelîn ve âhîrîne kavuşur. Kur’ân ilminde derinleşmenin bir sonucu olarak geçmiş, güncel ve gelecek zamanın ilimlerini elde eder.”

Kur’ân: En son, en taze, en güncel mesaj

Mahmud Es’ad Coşan, Kur’ân-ı Kerîm’in uyulması gereken en güncel ve taze ilahi mesaj olduğunu sebepleriyle açıklar:  “Allah teâlâ, ilk insan topluluklarından beri her topluluğa, “doğru yolu gösterecek, onları” sapkınlıktan kurtaracak “haberciler, peygamberler, resuller, beşir ve nezirler”, müjdeleyici ve uyarıcılar göndermiştir. Bu mübarek insanlar ana fikir olarak halklarına hep aynı gerçekleri söylemişler, yani ‘İslâm’’ı öğretmişlerdir.” Ancak zaman içerisinde “gaflet” ve bilgisizlik sebebiyle o “ilâhî gerçekler unutulmuş, ya da tahrif edilmiş”, çeşitli süslü kelimelerle değiştirilmiş; bunun karşısında “Allah mesajını tazelemiştir.”

Her yeni peygamber, zamanın ve toplumun seviyesine göre eskiyi yenilemiş, geliştirmiş, şaşırma ve sapmaları gösterip düzeltmiştir. “Âdem As.’ı yaratan ve asırlar boyu nice peygamberler gönderen Allah-u Teâlâ Hazretleri, en son peygamber olarak, ahir zaman peygamberi olarak Peygamber-i zîşanımızı göndermiş ve bundan önceki peygamberlere inen melek O’na da inerek, vahiy yoluyla Allah’ın emirlerini, yasaklarını getirmiştir.” 

En yeni, en gelişmiş, en güncel ilahi kelam budur. “Onun için insanların daima en son haberciye, en son mesaja uyması gerekir.” 

“Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (SAS.), Allah’ın bütün insanlara gönderdiği son peygamber ve onun getirdiği din son dindir. İslâm Dîni tüm insanları Allah’ın birliğini kabule davet etmiş”; O’na ortak koşulması gibi dine “sonradan sokulan yanlış inançları bırakmalarını insanlığa öğütlemiş; sevgiyi, kardeşliği, şefkati, adaleti, iyiliği, hayrı emretmiş; küfrü, zulmü, din istismarını, riyâyı, menfaatperestliği, haksızlığı, ahlâksızlığı, kötülüğü yasaklamıştır. Bu yüzden çağrısı ilâhî, doğru, haklı, güzel, doyurucu, yapıcı, birleştirici ve geliştiricidir.” 

Kur’ân: İnsanlığın öz kitabı

Mahmud Es’ad Coşan, Kur’ân’ın tüm insanlığı kapsayan, kucaklayan ve kuşatan yönüne işaret etmektedir.

Hakikatin Hz. Âdem (AS)’dan beri, Peygamber Efendimiz'e kadar esasen aynı olduğuna değinerek “Sadece Allah'a inanmak, O'na teslim olmak ve tevekkül etmek” maddelerinin, esaslarının atamız Adem (AS)’dan beri değişmediğini belirtir. 

“İslâm, kendisini teslim etme, Allah'ın iradesine teslim olma, râm olma, O ne derse buyruğunu tutmaya razı olma, boyun verme mânasına geliyor. O'na ibadet ve itaat, O'ndan gayrıya tapınmaktan şiddetle kaçınmak. Daha önceki bütün peygamberlerin de icraatı bu.” “Bizim dinimiz İslâm, Peygamber Efendimiz'le ortaya çıkmış bir din değil. İslâm dini Hz. Âdem atamızla başlayan bir din” Âyet-i kerîmelerde pek çok peygamberin “Biz, yalnız O’na teslim olanlarız.”(Bakara, 2/133) sözü yer almış, “İslâm üzere olduğu bildirilmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa (AS)’ın hepsinin aynı yolda olduğunu” Kur'ân-ı Kerîm'in âyetleri bildirmektedir.

İlahi mesaj, Kur'an-ı Kerim'in mealini bölümler halinde buradan dinleyebilirsiniz

 

­

 

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
Gül Nefesi
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
Gül Nefesi
Gül Nefesi Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close