İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İkindi17:11 Akşam20:46 Yatsı22:38 İmsak03:24 Güneş05:25 İşrak06:08 Öğle13:11
Hava - Hava durumuAçık 29°C Nem %40
Türkçe
17 Zilhicce 1445 23 Haziran 2024 Pazar
17 Zilhicce 1445
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38
İmsak
03:24
Güneş
05:25
İşrak
06:08
Giriş Yap

Kur’an’da adı geçen meyve, Zeytin

10.11.2023    |

Ağacı, meyvesi, yaprağı ve yağıyla zeytin; Kur'an'da adı geçen, sağlık ve lezzet içeren bir nimet.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala zeytin meyvesini yeminle anıyor. “Tîn’e ve zeytûne, Sînâ dağına ve şu güven veren şehre (Mekke’ye) andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık.” buyuruyor. (Tin 95/1-4) Bu yeminle bir yandan incir ve zeytinin şerefine ve faydasına diğer yandan bunların eski zamanlardan beri bolca yetiştiği yer olan, Filistin’e/Beytü’l-Makdis’e; İsa (AS), Musa (AS) ve Peygamber Efendimiz Muhammed (SAS)’ın peygamberlik görevlerinin geldiği bölgelere işaret ediliyor. İşte zeytin, kökeni itibariyle peygamber diyarı meyvesi olma özelliği taşıyor.

Tarih boyunca zeytine verilen değer

Kadim Batı Anadolu medeniyetlerinde zeytine “altın” adı veriliyor. Zeytin ağacı hayat, yeniden diriliş, bilgelik ve sonsuzluk anlamına gelirken; zeytin çekirdekleri bolluk ve bereketi, çoğalmayı, zeytin dalları ve yaprakları ise barışı ve selamet çağrısını ifade ediyor. Yarışmalarda, büyük ödül alanlar zeytin dalı ile ödüllendiriliyor. Aristo tarafından kaleme alınan milat öncesi yılların Atina anayasasında zeytin ağacına zarar verenler insanlara zarar vermiş gibi kabul edilerek ceza alıyor. Zeytin tarih boyunca değişik kültürlerde barışın ve umudun temsilcisi. Zeytin ağacı ve meyvesi kutsal olarak kabul ediliyor.

Tarihten günümüze kullanım alanları

Zeytin çok yönlü bir kültür bitkisi olarak, Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde doğum, evlenme, dini törenler gibi değişik amaçlarla günlük hayatta yer almaktaydı. Eski medeniyetler zeytin ve zeytinyağını yemeklerde, dini etkinliklerde, kurban törenlerinde, birçok hastalığın tedavisinde, saçın parlatılmasında ya da vücudun ovulmasında, yakarak aydınlatma için lambalarda kullanırdı. Kadim Anadolu’da el dokumalarında, işlemelerde, taş ve metal işçiliğinde, seramik ve çömlekler zeytin ağacı figürleri zengin çeşitlilik gösteriyor.

Zeytinin diğer kullanımlarının yanı sıra Mezopotamya kaynaklarında ve Hitit metinlerinde zeytinyağının kozmetik kullanımına ait belgeler bulunuyor. Hitit metinlerinde hem zeytin hem zeytinyağı sıklıkla yer almakta; zeytinin kalbinde yağ olduğu gibi insanların kalbinde yaratıcının olması gerektiği vurgulanmakta.

Zeytinin yağı tarihte uzun dönemler boyunca aydınlanma maksadıyla yakılarak kullanılır. Bazı kaynaklarda zeytinin ilk kullanım şeklinin bu olduğu, yağlar içinde en uzun süre aydınlık verenin zeytinyağı olduğu ifade edilir. Allah kelamında da zeytinin bu yönüne işaret edilerek örnek gösterilir:

“Allah, göklerin, yerin (herşeyin) nuru(nu, aydınlığını veren)dir. O’nun nurunun misali bir hücre içindeki (kuvvetli) bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de, battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun (zeytinin parlak) yağı, kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. (Bu da) nur üzerine nurdur (ışığı pırıl pırıl aydınlıktır). Allah dilediği (layık gördüğü) kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.” (Nur, 24/35)

O zeytin ağacının yağı, duruluğu ve parlaklığının güzelliği dolayısıyla, yanmadığı zaman bile, neredeyse ortalığı aydınlatır. Bu ayet, zeytinyağının berraklığını, güzelliğini ve duruluğunu vurgulu bir şekilde anlatır.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Gökten suyu bir ölçü dâhilinde indirdik de onu yerde (faydası için) biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kâdiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tûr-ı Sînâ’da yetişen bir (zeytin) ağac(ı yarattık) ki (meyvesi) yiyenler için hem yağ hem de katık (olarak zeytin) verir.” (Mü’minûn, 23/18-20) buyrularak zeytinin hem kökenine hem yağ ve katık olarak insanoğluna çeşitli faydalarla sunulan nimet yönüne işaret ediliyor.

Peygamber Efendimiz (SAS.) "Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın. Çünkü o, bereketi bol ve mübarek bir ağacın meyvesinden çıkartılmaktadır." buyuruyor. (Tirmizi, Etime, Ahmed b. Hanbel, Müsned)

­

 

 

 

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
İdeal İletişim
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
İdeal İletişim
İdeal İletişim Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close